مجری انحصاری تبلیغات شرکت های وب در سراسر کشور

اجرای کمپین های محیطی در سراسر کشور توسط تیم با تجربه
اکران سازه های بیلبورد، عرشه ی برد، استراوبورد، بدنه ی اتوبوس و ...

مشخصات برخی از تابلوها


ردیف منطقه نام منطقه نوع تابلو کد جدید آدرس ابعاد ابعاد2 متراژ کل
1 1 مدرس استرابورد R001 بزرگزاه مدرس نرسیده به چهاراره پارک وی سازه دوم 3 4 12
2 1 صدر استرابورد R002 بزرگراه صدر شرق به غرب قبل از ورودی قیطریه (جنب ستون بتونی پل) 3 4 12
3 1 صدر استرابورد R003 صدر شرق به غرب قبل از خیابان بهار 3 4 12
4 1 صدر استرابورد R004 صدر غرب به شرق قبل از ورودی شریعتی 3 4 12
5 1 صدر استرابورد R005 صدر شرق به غرب بعد از ورودی شریعتی سازه دوم 3 4 12
7 1 باهنر استرابورد R007 با هنر شرق به غرب بعد از تقاطع کامرانیه 2.8 3.9 10.92
8 1 باهنر استرابورد R008 خیابان با هنر شرق به غرب بعد از سه راه یاسر نبش همایونفر 2.8 3.9 10.92
9 1 باهنر استرابورد R009 خیابان با هنر شرق به غرب دوراهی کبیری داخل فضای باز 2.8 3.9 10.92
10 1 دزاشیب استرابورد R010 دزاشیب غرب به شرق قبل از دوراهی فرمانیه و عمار 2.8 3.9 10.92
11 1 بلوار صبا استرابورد R011 بلوار صبا شرق به غرب نبش کریمی 2.8 3.9 10.92